Księgowość

 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, pełna księgowość. 
 • Wszystkie formy prawne działalności gospodarczych
 • Prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia
 • Opracowywanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości dostosowanych do potrzeb jednostki
 •  Reprezentowanie interesów podatnika w Urzędach Skarbowych i ZUS, na podstawie udzielonych pełnomocnictw
 • Sporządzanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych do US oraz GUS
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz wewnętrznych sprawozdań na potrzeby właściciela lub zarządu
 • Zaangażowanie w trakcie kontroli podatkowych i audytów

Doradztwo

 • Konsultacje przed założeniem działalności gospodarczej, dotyczące optymalizacji w zakresie wyboru jej formy
 • Optymalizacja rozwiązań podatkowych 
 • Przygotowywanie wniosków kredytowych, raportów na potrzeby banków i innych instytucji finansujących firmę
 • Konsultacje w sprawie obiegu dokumentów w firmie
 • Bieżąca obserwacja oraz konsultacje dotyczące przebiegu działalności firmy 
 • Konsultacje przed założeniem działalności gospodarczej, dotyczące optymalizacji w zakresie wyboru jej formy
 • Optymalizacja rozwiązań podatkowych 
 • Przygotowywanie wniosków kredytowych, raportów na potrzeby banków i innych instytucji finansujących firmę
 • Konsultacje w sprawie obiegu dokumentów w firmie
 • Bieżąca obserwacja oraz konsultacje dotyczące przebiegu działalności firmy 

Rejestracja podmiotów

 • Spółka z o.o. 
 • Spółka z o.o. Spółka komandytowa 
 • Spółka komandytowa 
 • Spółka Jawna
 • Spółka Akcyjna